Skärmavbild 2021-09-08 kl. 12.04.43.png

Hej!

 

Jag heter Oscar Björk och har alltid haft ett stort intresse för ljud. 

Jag har arbetat flera år som frilansande ljudtekniker/producent. Jag är initiativtagare och projektledare över Ekot av vår tid.

Wenngarns Slott

 

Idé

 

Idén till Ekot av vår tid kom under en promenad med min dotter i den närliggande slottsträdgården. 

Jag bor i Allébyn nära Wenngarns Slott och här i närheten finns mycket historia, vackra naturområden och välbevarade byggnader med mycket från 1600- och 1700 tal.  Jag känner att jag till stor del blivit inspirerad av den miljö jag bor i.

Nära Wenngarn ligger även Sveriges första huvudstad Sigtuna.

Som ljudtekniker är mitt arbete ofta att spela in, använda och spara ljud i digitalt format. Men jag upplever att ljud kopplat till bevarande av en plats är mycket sällsynt om man jämför det visuella bevarandet som exempelvis fotografi.

 

Jag funderade mycket över vad jag som ljudtekniker kan göra i mitt format för att bevara, fånga och framhäva en plats, och det var då som kom jag på idén kring projektet Ekot av vår tid.

 

Projektet går i kort ut på att man med hjälp av modern ljudteknik kan fånga en rumslig plats/miljö och bevara/återskapa akustiken av denna vid ett senare tillfälle (sk convolution reverb). Filerna som skapas kallas för impulsresponser (IR-filer) och bör ses som ett akustikfilter eller digitalt sparad mikrofonuppsättning och inte som en traditionell ljudfil. Detta demonstreras på utställningssidan här på hemsidan - där det lagts på IR-filer från olika platser - på samma ljudinspelningar. 

Några av projektets platser

Mål

Ljud och kulturarvsprojektet Ekot av vår tid är helt finansierat av Kulturbryggan och projektets mål är att: 

- Påbörja en rumslig samling i formatet (IR-filer) ifrån några av våra unika platser i Sverige. 

- Långsiktigt bevara projektets platser (IR-filer) i nationellt arkiv för första gången i formatet. 

- Skapa en interaktiv utställning som kretsar kring ljud och rumsligt kulturarv med metoden kring IR/convolution reverb för första gången. 

- Släppa flera av projektets IR-filer för användning. Filerna kan användas inom exempelvis ljud, film, teaterproduktion och speldesign för att återspegla hur olika platser låter. 

Skeppet Vasa

Vad är Impulsresponsfiler? 

Förenklat kan man säga att en IR-fil är en sparad mikrofon- och högtalarposition på fil som går att återuppleva.  

Jag lärde mig om metoden eftersom jag är gitarrist och detta gör det möjligt att spara så kallade mikrofonpositioner ifrån gitarrhögtalare som filer vilket är praktiskt vid gitarrinspelning. 

IR-filer används idag i flera moderna gitarrpedaler för att simulera olika typer av gitarrhögtalare utan att fysiskt behöva bära med sig dem till studios eller livespelningar, det räcker med en fil på datorn eller i en så kallad moduleringspedal. 

Med samma metod kring IR går det också att fånga resonansen av en rumslig miljö om man använder tekniken lite annorlunda och har ett annat tänk kring själva ljudupptagningen. Detta kallas för "Convolution Reverb Impulse Responses". Skillnaden är att man i huvudsak inte är ute efter att fånga karaktären av en mikrofon och gitarrhögtalare utan istället är målet att fånga platsens resonans på ett tekniskt neutralt sätt. 

En IR-fil fungerar som ett filter som annat ljud ska passera och bli färgat/påverkat av. Det är alltså inte tänkt att spela upp dessa filer i en traditionell ljudspelare som man gör med vanligt ljud eller musik. För att filerna ska användas på rätt sätt behöver de laddas i en så kallad "convolver plugin" i ett ljudprogram där de fungerar som en effekt som traditionella ljudinspelningar passerar. Detta görs för att simulera att ljudet spelas upp på den plats där IR-filen togs. Det finns en del utvecklade plugins som gör detta idag, nästan alltid tillhör de ett profesionellt ljudprogram, exempelvis Pro Tools, Cubase, eller Logic Pro X.

Det finns lite olika tillvägagångssätt för att skapa en IR-fil men det som använts i projektet anses allmänt vara den som ger bäst resultat. Metoden som används i projektet kallas för den exponentiella svepmetoden och använder sig av en frekvensneutral högtalare som sveper ett ljudsvep under cirka en minut med alla våra hörbara frekvenser, 20Hz - 21.000Khz. Detta spelas in av mikrofoner och behöver konverteras av mjukvara i datorn för att skapa filer som sen kan användas.  

 

Det finns även enklare varianter där du använder en ballong eller startpistol istället för en högtalare, detta är lite enklare att genomföra men ger tyvärr sämre resultat på IR-filerna.

Här är ett ljudspår inspelat en studio: 

Här är samma ljudspår när den spelas genom en IR-fil av Mariakyrkan i en convolver plugin:

Tekniken kring impulsresponser och convolution reverb har funnits i över 20 år och används idag inom ljudproduktion av musik, film och spel. Tekniken är ännu relativt smal och jag ser att den tyvärr nästan inte alls har använts inom kulturarv. 

Är du intresserad av teknik och vill lära dig om tekniken bakom och hur man själv skapar och använder impulsresponsfiler?

besök min ljudstudios hemsida här.

Impulsresponser med gitarrhögtalare 

Convolution reverb/rums-impulsresponser 

Utförande

Att få arbeta med något som man själv utformat är verkligen speciellt, det har givit nya perspektiv och insikter hos mig.

Jag är oerhört glad, stolt och tacksam över projektresan.  

I projektplanen fanns ett mål att fånga minst 30 olika typer av platser i formatet vilket är passerat. Eftersom nästan inget fanns i formatet IR så har det heller inte funnits någon särskild prioriteringsordning över vilka platser som ska fångas i projektet. Målsättningen har varit att "allt som görs blir bra" då detta i sig själv är tänkt till en start på en formatsamling.

 

I samlingen finns det alltså stor kontrast bland upptagningsplatserna. Det finns exempelvis allt ifrån den anrika Blå Hallen i Stockholms Stadshus, en tågtunnel, en båt på sjön, en biograf och en toalett.  

Trots att projektplanen inte haft ett tydligt tema så har det uppkommit en viss naturlig prägel mot att försöka prioritera att fånga några av de allra mest spektakulära och unika platser vi har kring oss idag och som betytt mycket för vårt kulturarv och historia. Några exempel på dessa platser är: Vasaskeppet, Stockholms Stadshus, Uppsala Domkyrka, (Sveriges nationalkyrka) och Kungliga Dramaten (Sveriges nationalscen)

Vid flera besök har jag arbetat ensam men på många av de större och mer krävande platserna har jag haft med en assisterande ljudtekniker som fått ha ansvar över vissa bitar kring upptagningarna. 

 

En annan målsättning som jag strävat efter har varit att fånga IR-filer i många olika län och kommuner i hela Sverige även om kärnan och de flesta av inspelningarna gjorts i Sigtuna Kommun. 

Fältinspelning

 

Alla praktiska rutiner kring projektet har byggts från grunden. Jag har jobbat hårt med att ta fram smarta lösningar för att kunna genomföra upptagningar på lättast sätt utan att kompromissa med kvalitet. Varje väska, case och teknik har noga varit genomtänkt för att fungera både i team på två men även ensam i ett "one man band".

Att komma till en ny plats innebär att många beslut ska fattas. Vart i miljön ska ljudkällan placeras (högtalarens placering)? Vart ska ljudet i lokalen upplevas ifrån (mikrofonernas placering)? Hur många upptagningspositioner hinns det med?

Utan att gå in allt för djupt på detta så kan man säga att främsta fokus hela tiden varit att hitta de mest representativa upptagningspositionerna för platsen. Vid ett besök på en plats så brukar jag hinna med i genomsnitt en till tre upptagningspositioner.

 

På vissa platser har jag även fått chansen att hitta alternativa upptagningspositioner med ett mer konstnärligt fokus, vilket varit mycket roligt. Men detta är alltid efter att en representativ position i miljön tagits upp. 

 

Det krävs en hel del övning och mycket utrustning av hög kvalitet för att ta upp platser på ett representativt sätt. Det tar både tid att sätta upp all teknik och det blir tunga lyft att göra ensam. Jag har två olika uppsättningar av teknik beroende på vilken plats jag besöker. Den största skillnaden är på högtalaren. I den stora uppsättningen väger högtalaren 13 kg (20 kg med väska) och det mindre mer portabla alternativet väger den bara 6 kg. Den större högtalaren är lite bättre, det blir framförallt skillnad i riktigt stora rum/miljöer som kräver stark volymkraft. Jag har ofta fått väga detta beslut mot hur lätt det är att ta sig till platsen och om någon assisterande tekniker följer med. 

Jag har under projektets gång behövt lära mig att fota på en relativt hög nivå med både systemkamera och 360-kamera eftersom det skulle vara mycket kostsamt att ha med en dedikerad fotograf till varje plats jag besöker. Även om jag jobbar med ljud så förstår jag värdet i det visuella och är övertygad om att i rätt kombination så når själva upplevelsen och projektet längre. 

 

Eftersom den mesta av tiden på en upptagningsplats prioriteras kring att fånga så bra ljudfiler som möjligt så har det ibland hänt att jag behöver ta foton under några få sista minuter då jag haft tillgång till platsen. Vid dessa tillfällen har verkligen mina kunskaper med foto ställts på sin spets.

 

Moderna ljudformat är något som jag har behövt uppdatera mig om vid projektets början och även ta beslut kring. Projektets allra flesta platser är upptagen i mono, true stereo, binural, tredje ordens ambisonics och flera olika surroundformat. 

 

Arbetet med att konvertera och klippa alla filerna efter en inspelning har tagit enorm tid. Även här har rutiner behövt byggas ifrån grunden. För en normal upptagningsplats har det i snitt tagit en heldag att konvertera, klippa, skriva en tillhörande informations-pdf och sortera alla filerna. 

 

Om du vill veta mer om tekniken och arbetet kring projektet, se min andra hemsida här

 

Snart gör jag en videoserie med mina rutiner från start till slut kring upptagandet av en plats, jag länkar den här när den är färdig. 

Platser ifrån Sigtuna kommun

Impulsresponser och kulturarv

Resonans från vår omgivning är något vi upplever dagligen men får väldigt sällan mycket av vår uppmärksamhet.  

Ofta är det på platser där man möts av en mäktig efterklang, exempelvis i en kyrka, som det blir tydligt att akustiken vi möts av är en stor del av själva helhetsupplevelsen kring platsen. 

Vi som lever nu är bland de första som fått den tekniska möjligheten att använda detta format. Precis som de första fotografierna som togs för 150 år sedan, är impulsrespons-filerna, som är skapade på projektets platser, med stor sannolikhet de allra första just där (förhoppningsvis inte de sista). Under projektets gång har jag samlat över 60 platser vilket jag är väldigt nöjd över, även om det skulle gå att fånga ett par hundra tusentals till på sikt. Jag hoppas att detta projekt bara är första kapitlet av en mycket stor och konstant växande samling. 

I utställningen här på sidan vill jag sätta resonans och akustik i fokus och få dig som besökare att uppleva med hörseln. Hur påverkas vi av platsers akustik och hur mycket påverkar det egentligen hela upplevelsen av en plats för oss? Jag hoppas att denna utställning kan få dig som besökare att tänka hur ljudmiljöer påverkar dig, hur de påverkar din upplevelse av en plats och varför. 

Jag tycker det känns lätt att argumentera varför en impulsrespons-fil skulle kunna bli ett format för kulturarv i framtiden. Om det skapas IR-filer på en plats och den platsen längre fram i tiden skulle förstöras eller ändras så finns ett ljudavtryck av platsen sparad och dessutom går den att "återbesöka". 

Ekot av vår tids grundsyfte är att långvarigt bevara de IR-filer som fångats till framtida generationer i arkiv för första gången någonsin. Jag tror att filerna kan komma att bli betydelsefulla i framtiden och säga något om vår tid.